Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Bezpieczny powrót do szkół.

Bezpieczny powrót do szkół.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r.

Czytaj więcej

Badania w kierunki SARS-CoC-2

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż wychodząc naprzeciw panującej pandemii, wykonujemy testy na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (tj. przez pobranie wymazu z górnych dróg oddechowych).
  • Koszt badania: 380,00 zł.
  • Miejsce wykonywania badań: Szpital ul. Miodowa 2 (budynek Nocnej Pomocy Lekarskiej, przy wjeździe do Szpitala).

Jednocześnie informujemy, iż nadal wykonywane są  badania w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19. Obecnie koszt badania to 65,00 zł.

 

Czytaj więcej

Ważne dla osób kończących kwarantannę

UWAGA!

Osoby objęte kwarantanną – przypadki, kiedy badania laboratoryjne na obecność koronawirusa nie były wykonane, a kwarantanna zakończy się:

  1. Jeżeli osoba nie miała przeprowadzonych badań i nie ma objawów zakażenia – kończy kwarantannę po 14 dniach.
  2. Jeżeli pacjent miał od PSSE informację, że będzie wykonany u niego test, ale przez cały okres kwarantanny nie pobrano od niego próbki, jeżeli czuje się dobrze i nie ma objawów zakażenia – kończy kwarantannę po 14 dniach.

UWAGA!!!!

Jeżeli pacjent nie miał zrobionego testu, ale ma objawy zakażenia – pozostaje w kwarantannie, zgłasza to do PSSE  i do lekarza!!!

Czytaj więcej

Testy Przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2

Bezpłatne testy przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u osób, które oczekują na przyjęcie do:

1) domów pomocy społecznej;

2) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle

chorym lub w podeszłym wieku;

3) zakładów opiekuńczo-leczniczych;

4) hospicjów,

Czytaj więcej

Testy Przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2

Bezpłatne testy przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u dzieci przyjmowanym na mocy postanowienia sądu do:

-placówek oświatowo- wychowawczych,

- interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

- rodzin zastępczych,

- rodzinnych domów dziecka

Czytaj więcej