Przejdź do treści

AWARIA SIECI KANALIZACYJNEJ

AWARIA SIECI KANALIZACYJNEJ

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie awarii kolektora ściekowego w m.Warszawa

Nowy Dwór Maz. 29.08.2019 r.

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy w oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.

Ujęcia wody pitnej dla miejscowości zlokalizowanych na terenie powiatu nowodworskiego nie są zaopatrywane z rzeki Wisły i znajdują się pod stałym nadzorem sanitarnym.

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, informuje o całkowitym zakazie kąpieli w rzece Wiśle, połowu ryb oraz poboru wody do jakichkolwiek celów, zarówno bytowych i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

lek. med. Andrzej Kudelski

 

Komunikat

Wróć