Przejdź do treści

Rekomendancja dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

W nawiązaniu do istniejącej sytuacji na terenie Polski dotyczącej masowych zakażeń koronawirusem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim zwraca uwagę zakładom fryzjerskim, kosmetycznym, tatuażu i odnowy biologicznej na realne zagrożenie wynikające z prowadzonej działalności. Przy tym charakterze pracy nie ma możliwości wyizolowania klienta na odległość m.in. 1, 5 m. W związku z powyższym rekomenduje się na czas trwania zagrożenia epidemicznego koronawirusem zaprzestanie prowadzenia działalności lub ograniczenie jej do jednego klienta w lokalu na czas przeprowadzania usług, dokonanie mycia i dezynfekcji dłoni oraz powierzchni, możliwie przewietrzenie lokalu i ponowne przyjęcie kolejnego klienta.

                                                                                                                                             PPIS w NDM