Przejdź do treści

Oświadczenie o obowiązkowej kwarantannie z powodu przekroczenia granicy

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy

 

http://www.gov.pl/attachment/a265a2a4-013e-42c6-baeb-bfb0fb2df36