Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dworze Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest pan lek.med. Andrzej Kudelski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim została utworzona w 1954 roku.

PSSE Nowy Dwór Mazowiecki

Aktualności

Kampania "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

W dniu 30 września 2019 r. podczas Salonu Technologii Mięsnych i Rybnych na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH w Poznaniu rozpoczęto kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Dobry przepis na bezpieczeństwo” będzie prowadzona w latach 2019-2021. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa  stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli.

Czytaj więcej

Aktualizacja opłat za usługi w zakresie badań wody i nosicielstwa

Z dniem 15.09.2019r wchodzą nowe zasady opłat za usługi związane z badaniem wody oraz badań na nosicielstwo.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.

- Analiza wody

- Badania na nosicielstwo

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat PPiS w Nowym Dworze Mazowieckim

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Nowym Dworze Mazowieckim

W związku z zaistniałą sytuacja (awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" i przedostaniu się do rzeki Wisły dużej ilości ścieków), mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, informuje o całkowitym zakazie kąpieli w Wiśle, połowu ryb oraz poboru wody do jakichkolwiek celów, zarówno bytowych i gospodarczych.

 

Komunikat PPIS z dnia 09.09.2019

Czytaj więcej

Badania na nosicielstwo

Informacja dla osób wykonujących badania na nosicielstwo w PSSE Nowy Dwór Mazowiecki.

Sekcja Epidemiologii informuje, że nie będą przyjmowane próbki do badań na nosicielstwo dostarczone w probówkach innych niż pobranych w Stacji.

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

AWARIA SIECI KANALIZACYJNEJ

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy w oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.

Ujęcia wody pitnej dla miejscowości zlokalizowanych na terenie powiatu nowodworskiego nie są zaopatrywane z rzeki Wisły i znajdują się pod stałym nadzorem sanitarnym.

Czytaj więcej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim ostrzega przed barszczami kaukaskimi!

 

Barszcze kaukaskie to gatunek roślin należący do rodziny Apiaceae – baldaszkowatych (selerowatych), do której należy również seler, marchew, koper i inne rośliny użytkowe.

Czytaj więcej